Zapisnik sestanka čet 25. 4. 2024

Zapisnik

Najprej odpremo crdt na kompotu

Skupaj pisemo zapisnik.

crdt-connect
crdt-share-buffer

beremo info

M-x info je super za brskanje po dokumentacijah. Pri kodiranju elispa spodaj je prišel zelo prav; najprej greš v Emacs lisp predel. Potem pa z i lahko iščeš in brskaš po dokumentacijah uporabnih funkcij.

Info vsebuje tudi navodila onkraj emacsa in njegovih paketov.

Tipkovnične bližnjice

which-key-show-keymap

M-x which-key-show-keymap prikaže različne keymape (sezname bližnjic na posameznih načinih).

general.el

Zelo uporaben paket za nastavljanje bližnjic. Dobro se integrira z use-package: https://github.com/noctuid/general.el#use-package-keywords

Zelo uporaben je tudi general-create-definer: https://github.com/noctuid/general.el#use-package-keywords

syncanje fajlov

Za vajo lahko napisemo emacs lisp skripto za syncanje folderjev.

 • ena spremenljivka za source
 • ena spremenljivka za dest
 • ena spremenljivka - seznam, folderji a) seznam folderjev (source => dest) b) navaden list -> (potem se pa kopira v isti folder iz source na dest)

Izvorna koda

Koda je v folderju drobci-kode.

;;; sync-files --- -*- lexical-binding: t -*-

;;; Commentary:
;; Sinhroniziraj fajle iz ene masine na drugo z rsyncom

;; rsync source:file dest:file

;;; Code:
(defun rsync (vir destinacija pari)
 "Sproži kopiranje datotek z rsyncom; kopira PARI iz VIR na DESTINACIJA."
 (mapcar
  ;; Vsak par rsyncamo
  (lambda (par)
   (let ((ukaz (concat
         "rsync -av "
         (shell-quote-argument
          (concat vir "/" (car par)))
         " "
         (shell-quote-argument
          (concat destinacija "/" (cdr par))))))
    (print ukaz)
    (shell-command ukaz)))
  pari))

(provide 'rsync)
;;; rsync.el ends here

Primer klica

(rsync "/home/g1smo"
    "/tmp"
    '(("matomo_cookie_list.ods" . "fajl1.ods")
     ("taxonomy_base_polja.patch" . "fajl2.patch")))

Letak za srecanja

qrencode -o /tmp/emacssi.png 'https://dogodki.kompot.si/@emacssi'

emacs-retro-icon-sink-bw.png

mobilizon-emacssi.png

Ideja

 • na odloziscu lahko naredimo mapo znanje, kamor nalagamo linkane org dokumente.