Zapisnik sestanka čet 7. 3. 2024

Zapisnik

Ker se je Kersnikova sprostila šele ob 20h sva ostala kar v kavarni Tektonik ob pivu.

prehod na codeberg

Jurij & yang sta uspela prenesti našo krovno spletno stran emacs.si na codeberg. Kdor ima na codebergu račun, naj se javi, da ga dodamo med maintainerje.

Codeberg ne-profitna organizacija za gostovanje git odložišč. Vzpostavili so se kot alternativa komercialnim storitvam (github, bitbucket …), ki ne spoštujejo zasebnosti uporabnikov ali prostokodnih licenc.

Nazdravljamo Juriju in Janu.

Buildanje sajta

(setq org-html-postamble nil)
(find-file "index.org")
(org-html-export-to-html)
(previous-buffer)
(print "Site built!")

Poročilo z guix daysov

V začetku februarja sva Lio in Jurij obiskala Guix days in Offdem, dve nekonferenci, o katerih sva pripravila tudi poročilo v obliki tehnoklistirja (kjer je bil poudarek na offdemu).

Guix je linux distribucija, ki se zgleduje po nixOS (deklerativna sistemska konfiguracija in funkcijski nepriviligiran manadžer paketov), za razliko od nixa pa guix močno spoštuje prosto programske licence in za definicije paketov uporablja GNU Guile programski jezik.

Guix skupnost se močno prepleta z Emacs skupnostjo saj Emacs nudi veliko podpore za upravljanje z operacijskim sistemom guix. Guix pa nudi eleganten način paketnega oskrbovanja Emacs, saj so Emacsovi paketi že vključeni v Guixov skrbnik paketov (hja ne znam prevest "package manager" - morda lahko pomaga kak prevajalec wink wink).

Javna emacs crdt instanca

Trenutno malce pociva. Repositorij imamo na kompotovem gitea odložišču, ki bo kmalu postal forgejo. (Najprej je treba končati yugofuturistični manifest).

Za tiste, ki jih zanima hostanje na guix-u predlagam, da organiziramo skupni ogled videa o hostanju forgejo-ta na guix.

posiljanje mailov

moj problem

Ko zazenem mu4e, ponavadi (vecinoma) dobim ta error, ne pa vedno:

internal-macroexpand-for-load: Eager macro-expansion failure: (error "Eager macro-expansion skipped due to cycle:
 … => (load \"mu4e-actions.el\") => (macroexpand-all …) => (macroexpand (eval-when-compile …)) => (load \"mu4e-org.el\") => (load \"mu4e-view.el\") => (load \"mu4e-actions.el\")")

Napaki nismo prisli do dna, sem pa sam kompajlal emacs (isto napako imam ) in nastavil native kompilacijo.

Cry for help on mastodon.

primerjava emacs konfiguracij

len: na spacemacsu cca 200 vrstic cukec: vanila emacs 2000

mastoarch

Minervin cukec dela na arhiviranju objav z mastodona (verjetno bi se dalo razsirit na fedimrezo). Paket omogoča prenos objav z mastodona v orgmode.

Motivacija za razvoj paketa je bilo sodelovanje v skupnem branju pisemskega romana o Draculi, kjer se je po dnevih komentiralo prebrano na mastodonu.

ucenje elispa

len je (v zadnjih nekaj mesecih, ko se Emacs uporabniki nismo dobivali v živo) pregledal systemcrafterjeve videe o osnovah elispa (vseh 7) - in verjetno veliko povedanega že pozabil.

Rezultat je tale funkcija za izpisovanje fibonaccijevega zaporedja, ki jo je napisal sam:

(defun fibonachi (n &optional seznam)
 "Nadaljuj fibonachijev seznam ali ga zacni od zacetka. Dolzina seznama je n."
 (or seznam (setq seznam '(1 0)))
 (let ((prvi (if (length> seznam 0) (car seznam) 1))
    (drugi (if (length> seznam 1) (car (cdr seznam)) 0)))
 (message "prvi %s" prvi)
 (message "drugi %s" drugi)
 (if (length> seznam n)
   (reverse seznam)
   (fibonachi n (cons (+ prvi drugi) seznam))
   )
 )
 )

(fibonachi 15 '(1 0))
(fibonachi 15)

(file-name-sans-extension (buffer-file-name))

Naslednji sestanek 16. marec

BEGIN:VCALENDAR
CALSCALE:GREGORIAN
VERSION:2.0
PRODID:-//Elixir ICalendar//Mobilizon 4.0.0//EN
BEGIN:VEVENT
CATEGORIES:emacs,gnu
DESCRIPTION:Srečanje Emacs user group Slovenija.\n\nIzmenjava idej in pomoč pri uporabi.\n\nNadaljujemo s projektom javne emacs crdt instance\, ki se tudi exporta v html in bo sluzila kot nova spletna stran emacs.si.\n\nDruge teme:\n\n- mail client https://www.reddit.com/r/emacs/comments/mzgsm0/mu4e_look_and_feel/\n\n\n- element.el https://github.com/alphapapa/ement.el \, https://vid.puffyan.us/watch?v=KCmlupc9z34\n\n\nLokacija:\n\n- On Libera IRC network. You can chat with us\, by joining the server irc.libera.chat and channel #emacs.si.\n\n\n\n\n\n\n\n\n
DTEND;TZID=CET:20240316T213000
DTSTAMP:20240309T130946Z
DTSTART;TZID=CET:20240316T203000
ORGANIZER:Emacs.si
STATUS:CONFIRMED
SUMMARY:Emacs.si meetup #5 2024 (#online)
UID:756c654d-2f30-4e19-b151-e2cc4ee840f8
URL:https://dogodki.kompot.si/events/756c654d-2f30-4e19-b151-e2cc4ee840f8
END:VEVENT
END:VCALENDAR

Naslednji sestanek v živo